Каталог
Электронные книги

Морально-естетичне виховання молдших школярів

  • RUB
    • RUB
    • USD
    • EUR
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 0
Загружен: 04.09.2015
Содержимое: диплом .doc 299,5 Кбайт

Описание товара

Дипломне дослідження виконано на актуальну для сучасної методики початкового навчання тему, пов’язану з питаннями виховання сучасної молоді.
На жаль, виховні завдання на сучасному уроці нерідко залишаються на другому плані, нехтуються вчителем. Як результат – виникають складнощі у розвитку гармонійної особистості.
Предметом дослідження обрано методику морально-етичного виховання молодших школярів на літературному матеріалі. Уроки читання, як переконливо доводить авторка, дозволяють вирішувати подвійне завдання: по-перше, дати учням пропедевтичні знання у галузі літератури, формувати навичку читання; по-друге, здійснювати їх моральне виховання.

Дополнительная информация

Дипломна робота є комплексним дослідженням: розкриває зміст поняття «моральне виховання», визначає завдання цих напрямків виховання, описує особливості їх вирішення у багатофункціональному навчальному предметі «Читання» і, головне пропонує ефективні варіанти презентації літературних творів в аспекті дослідження.
Зазначимо, що дипломниця ґрунтовно і логічно виклала свої міркування щодо виховання цілісної особистості засобами поетичного слова та казки. Слід зауважити, що студентка точно використовує наукову термінологію, подає не реферативний огляд опанованої літератури, а демонструє свідомий науково-методичний підхід до проблеми дослідження. Зацікавлення викликає дидактичний матеріал роботи, який добре ілюструє теоретичні узагальнення автора, посилює практичну спрямованість дослідження. Переконливим є опис результатів експерименту.
Висновки дипломної роботи є змістовними, конкретними, відповідають поставленій меті і завданням.
Робота є композиційно гармонійною, логічною, виконана на високу науково-методичному рівні і заслуговує оцінки «відмінно».

Отзывы

0
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки plati-1.ru (//plati-1.ru) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке plati-1.ru, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке plati-1.ru, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, plati-1.ru просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.